Kontakt
E-mail: spedycja@hts-spedycja.com.pl
Adres
41-200 Sosnowiec
ul. Kresowa 5

Zarząd spółki
tel. (032) 299 86 14

Biuro spedycyjne
tel. (032) 299 62 02
tel./fax: (032) 299 50 76
Imię:
Nazwisko:
Firma:
Telefon:
E-mail:

NIP: 644-001-22-17
KRS 106488, Sad Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach.
Kapital zakładowy w wysokosci 50.100,00 zl. został w pełni opłacony