Dojazd
NIP: 644-001-22-17
KRS 106488, Sad Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS w Katowicach.
Kapital zakładowy w wysokosci 50.100,00 zl. został w pełni opłacony